timeWORX sistem objedinjuje ERV i KP – evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa i pruža Vam optimalno rešenje za unapređenje poslovanja.

timeWORX je sistem koji korisnicima pruža kompletno rešenje, obezbeđuje jednostavnost i fleksibilnost u svom korišćenju i adekvatan je kako za organizacije sa nekoliko hiljada zaposleniih, tako i za male firme sa svega nekoliko zaposleniih. Sa ovim softverom dobijate automatsku analizu podataka na osnovu evidencije zaposlenih, izveštaje na ekranu ili kao dokumente (PDF ili TXT), opciju da prilagodite izveštaje svojim potrebama – šta i koliko često dobijate, kao i alate za bolje odlučivanje.

Glavne karaktersitke timeWORX-a: 

 • Modularan i fleksibilan;
 • Nezavistan od veličine i delatnosti;
 • WEB aplikacija – sa jednostavnim interfejsom, flesibilna i laka za korišćenje;
 • Nezavistan je od lokacije, broja terminala, broja objekata;
 • Prilagođen domaćoj zakonskoj regulativi;
 • Višejezičan – svaki korisnik bira svoj jezik (srpski, engleski, ruski, francuski, italijanski, mađarski);
 • Prati hijerarhiju kompanije;
 • Podržava integraciju sa postojećim sistemima za upravljanje poslovanjem;
 • Prati hijerarhijsku strukturu organizacije kompanije i organizaciju zaposlenih;
 • Kreiranje individualnih i grupnih radnih kalendara;
 • Definisanje i praćenje bolovanja, godišnjeg odmora, slobodnih dana, službenog puta…;
 • Definisanje praznika – državni i lični (slave, imendani, …);
 • Hijerarhija pristupa sistemu, prikazu izveštaja i administraciji;
 • Automatsko slanje izveštaja na e-mail;
 • Prikaz izveštaja na ekranu i/ili eksport u PDF i TXT formatu.

Postoje tri paketa kada je u pitanju timeWORX softver – Classic, Business i Professional.