Zanimljivosti

Šta su i kako novi Zakon definiše sisteme tehničke zaštite?

SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE

Novi Zakon o privatnom obezbeđenju definiše sisteme tehničke zaštite i zahteva da licencirane firmi i licencirani profesionalaci, zaposleni u tim firmama sada jedini imaju ovlašćenja da vrše i obavljaju poslove vezane za sisteme tehničke zaštite.

Ono što je bitno istaći je da je, zakon regulisao i veoma stroge predpripremne radnje i mere kada su kupci i korisnici sistema tehničke zaštite pitanju. Zakonom je sada definisan način nabavljanja, planiranja, projektovanja, izrade obavezne prateće dokumentacije poput akta procene rizika u zaštiti imovine lica i poslovanja, zakonski obavezan dokument je i projekat video nadzora, ali i ugovaranje obaveznog zakonskog održavanja video nadzor sistema.

 

POJAM TEHNIČKE ZAŠTITE

 

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno štite ljudi i njihova imovina, a se izvodi se tehničkim sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite kojima je osnovna namena sprečavanje protivpravnih radnji usmerenih prema štićenim licima ili imovini.

Način vršenja poslova tehničke zaštite lica i imovine koje ne obezbeđuje država definisan je Praavilnikom o bližem načinu vršenja poslova tehničke zaštite. Određuje se u zavisnosti od nivoa tehničke zaštite potrebnog za štićeni objekat i prostor.

 

SISTEME TEHNIČKE ZAŠTITE

 

Zakon o privatnom obezbeđenju definiše i sisteme tehničke zaštite. Sredstvima i uređajima tehničke zaštite novim Zakonom i pravilnicima, smatraju se:

 • sredstva i uređaji za fizičko sprečavanje nedozvoljenog ulaska lica u štićeni objekat i prostor
 • elektronski bezbednosni sistemi koji omogućuju efikasnu zaštitu štićenog objekata
 • protivprovalni i protivprepadni sistemi
 • sistemi kontrole i registracije pristupa
 • sistemi kojima se obavlja stalni nadzor nad štićenim objektom s jednog mesta
 • integralni sistemi zaštite s najmanje jednim nadzornim mestom unutar štićenog objekata
 • sistemi video obezbeđenja
 • protivdiverzioni i protivsabotažni elementi

PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I NAČIN IMPLEMENTACIJE SISTEMA TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA UREĐUJU SLEDEĆI ZAKONI:

 • ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENjU (sl.gl.RS br. 104/2013) izmene i dopune 11.5.2015.g
 • PRAVILNIK o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija (sl.gl.RS br.28/15) Osnovni tekst na snazi od 28.3.15, u primeni od 28.03.15
 • PRAVILNIK o načinu vršenja poslova tehničke zaštite i korišćenja tehničkih sredstava (sl.gl.RS br. 119/15) (u toku su izmene i dopune na javnoj diskusiji)
 • PRAVILNIK o programima i načinu sprovođenja obuke za vršenje poslova privatnog obezbeđenja (sl.gl.RS br.117/14)
 • UREDBA o obavezno obezbeđenim objektima (sl.gl.RS br. 98/16)
 • UREDBA o minimalnim uslovima za obavezno fizičko tehničko obezbeđenje finansijskih institucija (sl.gl.RS br. 98/16)
 • PRAVILNIK o načinu polaganja stručnog ispita za vršenje poslova privatnog obezbeđenja, visini troškova organizovanja i sprovođenja ispita i sadržini i načinu vođenja evidencija (sl.gl.RS br. 28/15) Osnovni tekst na snazi od 28.3.15, u primeni od 28.03.15, čl. 3. definiše uslove za dobijanje licence.

 

NEOPHODNE LICENCE

Zakon o privatnom obezbeđenju prepoznaje sledeće vrste poslova i propisuje obavezno sticanje dole navedenih licenci:

Poslovi procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

 • Licenca za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (PR1);

Poslovi planiranja, projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

 • Licenca za vršenje poslova planiranja sistema tehničke zaštite (LT1);
 • Licenca za vršenje poslova projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema tehničke zaštite (LT2);

Poslovi montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite

 • Licenca za vršenje poslova montaže, puštanja u rad, održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika (LT3);

Izvođenje tehničke zaštite podrazumeva sledeće radnje i procese:

 1. Procena rizika u planiranju sistema tehničke zaštite – licenca PR1
 2. Izrada plana sistema tehničke zaštite – licenca LT1
 3. Definisanje projektnog zadatka – investitor
 4. Projektovanje sistema tehničke zaštite – licenca LT2
 5. Montaža, povezivanje i programiranje sistema tehničke zaštite – licenca LT3
 6. Stručni nadzor nad izvođenjem radova – licenca LT2
 7. Obavljanje tehničkog prijema sistema tehničke zaštite – investitor, stručna komisija
 8. Održavanje i servisiranje sistema tehničke zaštite – licenca LT3
 9. Obuka korisnika i upotreba sistema tehničke zaštite – licenca LT3

Kompletan Zakon o privatnom obezbeđenju koji definiše i sisteme tehničke zaštite možete preuzeti na zvanično website-u privredne komore Srbije: Zakon o privatnom obezbeđenju