Alarmni Sistemi

Ocenjivanje alarmnog sistema – koji nivo bezbednosti je idealan za Vas?

AJAX alarmni sistem

Ocena alarmnog sistema, odnosno nivoa bezbednosti, je veoma važna kako bi korisnik bio siguran da je njegova imovina zaštićena na najbolji mogući način.

Od 1. Marta 2004. godine više nije aktuelan Britanski standard/CoP i na njegovo mesto su došli novi Evropski standardi za protivprovalne alarmne sisteme. Euro standardi su kombinacija nekoliko dokumenata objavljenih pod sledećim rednim brojevima:

  • EN 50131 -  Systems
  • EN 50136 - Alarm Transmission Systems (ATS) - "Notification" ili "Signaling"

Glavne razlike između EN 50131 i starog standarda su: strukturirani standardi, ocenjivanje sistema, klasifikacija opreme, osnova su im realni rizici. Ovo daje strukturiran pristup proceni rizika, tehničkom pregledu, dizajnu sistema, instalaciji sistema u skladu sa dogovorenom specifikacijom i instalaciji opreme u skladu sa preporukama samog proizvođača. 
Značajna prednost za osiguravajuća društva i one koji primenjuju Euro standarde u sistemima je specifikacija nivoa zaštite koji odgovaraju procenjenom riziku. Ocenjivanje sistema može da odredi: obim sistema, signalizaciju, nivo bezbedosti.

OCENE BEZBEDNOSTI

GRADE

U okviru Euro standarda postoje četiri bezbednosna nivoa:

01.

GRADE 1

Mali rizik. Provalnici moraju da poseduju malo predznanje o alarmnom sistemu i ograničeni na mali broj lako dostupnih alata.

02.

GRADE 2

Nizak do srednji rizik. Provalnici moraju da poseduju više predznanja o alarmnom sistemu i koriste osvni alat zajedno sa speciajalnom opremom.

03.

GRADE 3

Srednje do visok rizik. Očekuje se da su provalnici upoznati sa alarmnim sistemom  i imaju širok spektar alata i prenosne elektronske opreme.

04.

GRADE 4

Visok rizik. Ovaj nivo se koristi kada bezbednost ima prednost nad svim ostalim faktorima. Očekuje se da provalnici imaju detaljan plan o upadu
u sistem,
kao i kompletan asortiman opreme za obijanje i zamenu ključnih komponenti alarmnog sistema.

Koji nivo bezbednosti je idealan za Vas?

Većina kućnih instalacija zahteva Grade 1 ili Grade 2 zaštitu, dok veće kuće treba obezbediti Grade 3 alarmom. Komercijalni prostori se uglavnom obezbeđuju sa Grade 2 ili 3 sistemima. Većina osiguravajućih društava zahteva minimum Grade 2 nivo bezbednosti kao uslov za osiguravajuće pokriće ukoliko dođe do provale.

Bitno je napomenuti da ne moraju sve komponente alarmnog sistema biti istog nivoa bezbednosti. Na primer, ako su sve komponente sistema označene sa Grade 2 ocenom, a samo alarmna centrala ima Grade 3 sertifikat, ceo sistem će tada imati Grade 3 ocenu. Isto tako, ako je ceo sistem Grade 3 sertifikovan i doda se samo jedna komponenta nižeg ranga (recimo Grade 2), u tom slučaju ceo alarmni sistem pada na Grade 2 nivo.

Nivo bezbednosti će biti definisan nakon detaljne procene instalera, kupca i osiguravajućeg društva. Kupcima se uglavnom preporučuju Grade 2 alarmni sistemi jer pružaju dovoljnu zaštitu, a ispunjavaju sve minimalne propisane regulative.

Related Posts