Alarmni Sistemi

Zašto sigurnosni sistem mora da instalira profesionalac

Sigurnosni sistem

 

Osnovno je ljudsko pravo da se oseća sigurno, a samim tim sistem bezbednosti nema pravo da podbaci. Imovina, pa čak i ljudski životi nekad zavise od sistema. Sa tako visokim ulozima, svaki aspekt sistema je kritičan. Oprema mora biti pouzdana, sve komponente koraju biti pravilno izabrane, a Instalacija i podešavanje treba da uzmu u obzir sve specifičnosti objekta i zahteve korisnika. Ako propustite jedan aspekt sa liste, sigurnost može da bude iluzija.

Savremeni bežični sigurnosni sistemi izgledaju poprilično  jednostavno: nije potrebno instalirati fizičke kablove, uređaji se povezuju za nekoliko minuta, sistem se intuitivno postavlja u mobilnoj aplikaciji. Ukoliko želite osnonvne funkcije, možda jeste jednostavno, ali ako želite: proučavanje lokacije i ispitivanje radio signala, izradu plana sa pravilnim postavljanjem uređaja, instaliranje opreme i testiranje zona detekcije, podešavanje, testiranje sistema, povezivanje sa nadzornom stanicom…Samo PRO, profesionalni instalateri mogu brzo i korektno da izvedu sve ove radove.

 

Iskusni instalater ima stručnost da tačno identifikuje sve ranjivosti objekta i razume kakva bi vrsta zaštite za njega bila potrebna. Profesionalac se oslanja na zahteve specijalizovanih standarda, propisa, industrijske prakse. Temeljno razume bezbednosnu opremu, zasebne uređaje pretvara u pouzdan, stabilan i efikasno zaštićen sigurnosni sistem.

Proces profesionalne instalacije organizovan je na način koji pomaže u blagovremenom prepoznavanju svih aspekata koji su kritični za rad sigurnosne opreme. Pre instaliranja sistema, instalater  proučava zahteve klijenta, kako i ko koristi objekt, lično ispituje lokaciju i vrši testiranje radio signala. U nastavku pročitajte samo nekoliko primera zašto je sav ovaj pripremni rad veoma važan:

 

  • U kući imate kućnog ljubimca. Savremeni profesionalni sigurnosni sistemi imaju hardverski i softverski sistem za sprečavanje lažnih alarma. Ali da bi ovi sistemi pravilno funkcionisali, presudno je uzeti u obzir postojanje kućnih ljubimaca i navike kućnih ljubimaca prilikom izbora mesta detektora, kao i pravilno postavljanje. PRO zna kako se to radi.
  • Zidovi i podovi ometaju radio signale ili značajno smanjuju njegov kvalitet. Uzimajući u obzir ovaj aspekt, PRO posvećuje posebnu pažnju odabiru lokacije HUB-a i pojačava radio pokrivenost sa proširivačima dometa radio signala. 
  • Spoljni detektori. Potrebno je temeljno pregledati objekat i spoljašnje smetnje: nisko drveće, grmjlje, reflektujuće površine, ventilacione izlaze … PRO instalater pravilno bira spoljne detektore, usmerava ih na pravilan način da momentalno otkriju uljeza bez lažnih alarma, minimalizuje rizik od sabotaže sistema
  • Instalacija video nadzora. PRO omogućava integraciju video nadzora sa softverom sigurnosnog sistema – tako da u slučaju alarma korisnici i firma za monitoring mogu odmah da vide snimke kamera i reagovaju u skladu sa prirodom pretnje.
  • Sistem zahteva pristup gosta. Na primer, za čišćenje kuće kada su stanari odsutni. PRO će predložiti instaliranje tastature za kontrolu sistema i zoniranje objekta tako da čistači mogu da razoružaju sistem samo u određenim oblastima – ali ne i u kancelariji vlasnika, gde se čuvaju važni papiri.
  • Nema napajanja ili je ono nestabilno. Da bi se obezbedila zaštita od provale, poplave i požara u zgradu tokom renoviranja, kao i u industrijskom ili skladišnom objektu, sigurnosni sistem se može napajati iz prenosne baterije. A rezervni komunikacioni kanali se pružaju preko dve SIM-kartice različitih operatora mobilne mreže.

 

Proces profesionalne instalacije organizovan je na način koji pomaže u blagovremenom prepoznavanju svih aspekata koji su kritični za rad sigurnosne opreme. Pre instaliranja sistema, instalater  proučava zahteve klijenta, kako i ko koristi objekt, lično ispituje lokaciju i vrši testiranje radio signala. U nastavku pročitajte samo nekoliko primera zašto je sav ovaj pripremni rad veoma važan:

Postoje hiljade takvih situacija. Neki su tipični za određene tipove objekata: velika kuća sa dvorištem, mali kafić, kancelarija sa stotinama zaposlenih, 24-časovni proizvodni objekat, itd. Ostale nijanse su određene zahtevima kupca. Vrednost iskusnog PRO instalatera je u tome što on zna kako da primeni sve ono što sistem “mora“ i ono što korisnik želi u jednu bezbednosnu celinu.  

Kome da poverite instalaciju sigurnosnog sistema?

Nije svejedno kome poveravate sistem koji treba da brine o vašoj sigurnosti. U mnogim zemljama postoje pravila i zakoni o instaliranju sigurnosnih sistema, tako je i kod nas u Srbiji tehnička zaštita regulisana Zakonom o privatnom obezbeđenju. Sigurnosne aktivnosti zahtevaju licenciranje. Šta to znači. Sisteme tehničke zaštite ( video nadzor, alarm, kontrola pristupa… ) po ZAKONU ne sme da instalira bilo ko ( bilo pravno ili fizičko lice ), mogu da ih  instaliraju samo firme koje imaju odgovarajuću licencu izdatu od strane MUP-a. Na taj način ste sigurni da sistem instalira firma koja je prošla obuku, uložila u svoje znanje i rad, prošla licenciranje, uspešno prošla redovne kontrole MUP-a, zna kako da podesi sistem da radi upravo ono što treba – da pravilno zaštiti i Vas i Vašu imovinu.

 

Related Posts