Motori za kapije

Motori za kapije: sve što treba da znate pre kupovine

motor za kapiju

 

Šta je potrebno da znate da bi dobili najbolje od automatizacije Vaše kapije?

 

Pre nego što se odlučite za kupite motor za kapiju koji želite da se ugradi u Vaš  dom ili radno mesto, definitivno bi trebalo da uzmete u obzir tri važna faktora koja ističe Roger Technology:

  • automatizacija treba da bude prilagođena veličini Vaših potreba i vrsti otvora (kapija, vrata, garaža, barijera).
  • proizvod mora da bude proizveden u potpunosti u skladu sa građevinskim propisima, aktuelnim bezbednosnim standardima i savremenim ekološkim pravilima.
  • treba da znate i odredite vrstu automatizacije koju želite da koristite.
  • prepustiti izbor automatizacije i ugradnje opreme profesionalcima, koji najbolje rade taj posao i koji će učiniti da zaboravite na činjenicu da ste ugradili automatizaciju.

 

Motor za kapiju: napravljen da daje vrednost vašoj  automatizaciji!
Prvi izbor se definitivno vrši na osnovu vrste otvaranja koje treba da se automatizuje: krilne kapije, klizne kapije, garažna vrata, barijere, itd .. Nakon što se odredi vrsta otvaranja koju želite da automatizujete, svu energiju treba usmeriti na izbor motora koji je jedini koji može da obezbedi ispravno kretanje Vašeg načina otvaranja. Na primer, u zavisnosti od tipa vrata, motor može biti sa jednim ili dva krila; ako uzmemo u obzir kapiju sa dva krila, ako želite da koristite krilnu kapiju koja neće imati uticaj na estetiku, motor bi mogao da bude pod zemljom.  Konačno, pravilno kretanje vaše automatizacije podržavaju graničnici ili granični prekidači koji omogućavaju ispravno zaustavljanje automatizacije i prilikom otvaranja i prilikom zatvaranja. Mehanički graničnici se obično preporučuju kod krilnih kapija, dok su za ostale otvore na raspolaganju magnetni ili mehanički granični prekidači. Uvek imajte na umu da pravilno dimenzionisanje i ugradnja motora zavisi od svih karakteristika otvora (visina, dužina, težina, vrsta krila), od oblasti u kojoj živite i njenih klimatskih uslova i prisustva manje ili više jakog vetra, od njegove  upotrebe, ali pre svega od očekivanih karakteristika, upotrebe, buke, održavanja i dugovečnosti koje želite da vam pruži rešenje koje želite da kupite.

 

Upravljanje: jednostavna stvar uz „klik“!

Sve što poželite od vašeg sistema za automatizaciju dolazi kroz jednostavan pritisak-klik na dugme koje se tehnički zove „kanal“ vašeg predajnika. Daljinski upravljač je alatka koja se najviše koristi za rukovanje vašom automatizacijom, kapijama, garažnim vratima i barijerama. Njegovo funkcionisanje je veoma važno, jer komunikacija pomoću impulsa između predajnika (daljinski upravljač) i prijemnika (radio prijemnik) mora biti veoma kvalitetna i mora da omogući upravljanje njime sa dobre udaljenosti. Napajajući se iz interne baterije, daljinski upravljač može da kontroliše jednu ili više automatizacija, pri čemu koristite daljinski upravljač sa više kanala u slučaju da želite da upravljate različitim automatizacijama sa istim daljinskim upravljačem. Drugi važan element, čak i ako ga najviše koriste montažeri, je vrsta elektronike koji mora da bude jednostavna kako po ugradnji tako i po svom relativnom programiranju. Uglavnom se elektronika sastoji od jedinice za upravljanje  gde se upravlja svim servisima automatizacije i radio prijemnika koji prima impulse, prema komandama iz vašeg daljinskog upravljača.

 

Bezbednost i akcija: napravljeno da na najbolji način automatizuje vašu automatizaciju!

Nakon što ste na praktičan način razmotrili koncept motora i elektronike, treba samo da razmislite o svim bezbednosnim dodatnim opremama koje vam omogućavaju da na idealan način kompletirate vašu ugradnju. Bezbednosti se mora pridavati značaj koji zaslužuje jer se efikasnost automatizacije povećava sa  bolje pripremljenim bezbednosnim upravljanjem. Uglavnom, govorimo o fotoćelijama koje su detektori koji omogućavaju da se otkriju prepreke u dometu automatizacije a zatim šalju pulsni signal jedinici za upravljanje čime se zaustavlja kretanje pogonske jedinice kada je prepreka detektovana. Zahvaljujuci ovim detektorima, možemo garantovati veću bezbednost nego sa ručnim verzijama. Pored fotoćelija čak i trepćuća i pomoćna svetla imaju svoj značajan doprinos u oblasti bezbednosti. Trepćuće svetlo služi da stvari učini vidljivim, a zatim da prijavi ako je neko ili nešto u blizini, sve pokrete vaše automatizacije, kao i da funkcioniše kao pomoćno svetlo, kao i da osvetli  okolnu oblast. Na kraju, ako je vaš daljinski prazan, ili ste ga zaboravili, ili ga izgubili, uvek se možete osloniti na pomoć digitalnih selektora ili selektora ključa koji vam u zidnoj verziji i ugradnoj verziji omogućavaju da upravljate vašom automatizacijom isto tako lako kao sa radio daljinskim upravljačima.

 

Motori za kapije su pravo rešenje za one koji žele udobnost i praktičnost koju donosi otvaranje kapije daljinskim upravljanjem. Više detalja o rampama i motorima za kapije iz naše ponude možete videti na našoj online prodavnici.